PREKLADY:
Preklady z anglického, talianskeho, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského jazyka:  10,00 EUR / NS (1 normostrana / NS / = 1800 úderov)

Preklady zo slovenského jayzka do anglického, talianskeho, nemeckého a francúzskeho jazyka:  11,00 EUR / NS (1 normostrana / NS / = 1800 úderov)

Preklady zo španielskeho, holandského, maďarského, poľského, chorvátskeho, srbského, slovinského, bulharského a ruského jazyka do slovenského jazyka:  16,60 EUR / NS (1 normostrana / NS / = 1800 úderov)

Ceny za preklady z iných jazykov na požiadanie.

Príplatky:
Príplatok za odbornosť + 20 % k cene
Príplatok za rýchlosť (viac ako 10 NS / deň ) + 20 % k cene
Príplatok za prácu v deň pracovného voľna (víkendy, štátne sviatky) + 50 % k cene
Príplatok za grafickú úpravu (grafy, tabuľky ) + 20 % k cene

Zľavy:
Viac ako 100 NS -5 % z ceny
Viac ako 200 NS -10 % z ceny
TLMOČENIE:
Konzekutívne tlmočenie - 200, - EUR / 1 pracovný deň ( 8 hodín ) *
Simultánne tlmočenie - 300, - EUR / 1 pracovný deň ( 8 hodín) *
* Pri tlmočení do 4 hodín sa dohodne hodinová sadzba
VÝUČBA JAZYKOV:
Anglický jazyk a taliansky jazyk - 10, - EUR / 1 hod. a osobu (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí) *
* Pri počte osôb vyššom ako 2 sa poskytuje zľava 30 % pre každú osobu