Špecializácia v odboroch :
- strojárstvo
- výpočtová technika
- automobilový priemysel
- lesníctvo a ekológia
- poľnohospodárstvo
- stavebný a chemický priemysel
- obchodné a ekonomické texty
- medicína
- psychológia
- umelecký preklad
Prekladateµské agentúry:

- Škovránok, s.r.o. Bratislava - technické preklady rôzneho zamerania z angličtiny a taliančiny
- Perspectives, Banská Bystrica - preklady a tlmočenie z nemeckého jazyka
- Dutis, Banská Bystrica
- Unicom, Bratislava - technické preklady-angl.jazyk
- A.B.I.E.S, Bratislava - preklady do anglického jazyka, odbor botanika
- ACROPOLIS, s.r.o., Bratislava - technické, ekonomické a právnické preklady z a do anglického a nemeckého jazyka
- EMARK, s.r.o., Bratislava - ekonomické preklady z anglického do nemeckého jazyka
- 3A-LINK, Krakow, Polsko - technické preklady z talianskeho do slovenského jazyka

- ARIANA, s.r.o. Banská Bystrica - preklady technických a ekonomických textov z a do anglického a talianskeho jazyka, preklady zmlúv
- ASAP Translation, s.r.o. Nitra - preklady a korektúry technických a ekonomických textov z a do anglického a talianskeho jazyka
- NUPSESO, a.s. Nitra - preklady technických a ekonomických textov z a do anglického a talianskeho jazyka, preklady zmlúv
- STILUS, s.r.o. Bratislava - preklady technických - strojárstvo, automobilový priemysel, medicína a ekonomických textov z a do anglického a talianskeho jazyka, preklady zmlúv
- MÚDRY PREKLAD, s.r.o. Bratislava - preklady technických - strojárstvo, automobilový priemysel a ekonomických textov z a do anglického a talianskeho jazyka, preklady zmlúv
- TRANSLATA, s.r.o. Bratislava - technické preklady - automobilový a gumárenský priemysel z a do anglického jazyka
- EETrans, Gbely - preklady z a do anglického jazyka - ekonomika, právo, poisťovníctvo, preklady zmlúv a technických správ
- SOPOLTRAD, Kraków, Polsko - technické preklady, manuály k strojom a mobilným telefónom Orange z anglického do slovenského jazyka, manuály k strojom z nemeckého do slovenského jazyka
- TRADOK, Saludecio, Taliansko - preklad manuálu k stroju - drevospracujúci priemysel - z talianskeho do slovenského jazyka
- CET, Central European Translations, GmbH, Kolín, Nemecko - preklad manuálu k stroju - z talianskeho do slovenského jazyka
- ATTICA-ATTIMEDIA, Brusel, Belgicko – preklady technického a ekonomického charakteru z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka pre orgány EÚ - Európsky parlament (najmä Hospodársky a sociálny výbor) a Európsku komisiu
- Cevher Translation Services, Istanbul, Turecko - preklady manuálov k strojom z anglického do slovenského jazyka
- TRANSLAVIC B.V., HOLANDSKO – prekladateľská agentúra zameraná na východoeurópske jazyky –preklad manuálu k tlačiarni Brother z angličtiny do slovenčiny, technické preklady a preklady pre inštitúcie EÚ z angličtiny do slovenčiny, spolupráca od januára 2008
- medicínske preklady z angličtiny do slovenčiny pre spoločnosť KJ International, Minneapolis, USA – zdravotnícke zariadenia a prístroje, kardiológia, spolupráca od roku 2003
- spolupráca od roku 2006 s prekladateľskou agentúrou TRANSLATED, srl, Rím, TALIANSKO – technické a ekonomické preklady z angličtiny a taliančiny do slovenčiny
- TEAM TRANSLATIONS, SRL, TALIANSKO- technické preklady z angličtiny a taliančiny do slovenčiny, spolupráca od roku 2008
- LOGOS, s.r.l. Modena, TALIANSKO – preklady technických textov – manuály k strojom, medicínske preklady z angličtiny a taliančiny do slovenčiny
- CENTOSERVIZI, srl, Saronno (VA), TALIANSKO – preklad 38 000 words z taliančiny do slovenčiny – ekonomické texty
- EUROSCRIPT, Kft. Budapešť, MAĎARSKO – preklady z angličtiny do slovenčiny pre inštitúcie EÚ – Úradný vestník
- Delingua, Helsinki, FÍNSKO – spolupráca od roku 2008, rôzne technické a ekonomické preklady z angličtiny do slovenčiny
- Celerpawlowsky, Madrid, ŠPANIELSKO – preklady patentov zo slovenčiny do angličtiny
- SYNERGIUM, Vilnius, LITVA – technické preklady z angličtiny do slovenčiny
- BTW Engineering, Krakow, POĽSKO – spolupráca od roku 2006 – technické preklady – manuál k tlačiarni Brother, rôzne technické preklady z angličtiny a taliančiny do slovenčiny
- ARANCHO srl, Rimini, TALIANSKO – preklad 40 000 slov automobilového textu pre spoločnosť FIAT z taliančiny do slovenčiny
- T-SERVICE s.r.o. Praha, ČESKÁ REPUBLIKA – preklad manuálu z taliančiny do slovenčiny 40 000 slov
- TRADA, s.r.o., Praha, ČESKÁ REPUBLIKA – technické preklady z angličtiny do slovenčiny
- MARTEN, s.r.o. Praha, ČESKÁ REPUBLIKA – spolupráca od júla 2008, pravidelné preklady a korektúry prekladov z francúzštiny do slovenčiny pre spoločnosť CITROEN
- KOOPERATIVA poisťovňa - partner poisťovne WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group – spolupráca od roku 2007, preklady poistných udalostí z angličtiny, talainčiny, nemčiny, francúzštiny, maďarčiny, poľštiny, španielčiny, slovinčiny, chorvátčiny a iných jazykov do slovenčiny

Firmy a organizácie:

- HT Computers, a.s. Bratislava - preklady z oblasti výpočtovej techniky, preklady častí softvéru a príručiek - anglický jazyk
- Bowne Global Solutions, Žilina - preklady z oblasti výpočtovej techniky: preklady softvéru a príručiek - anglický jazyk, preklady z oblasti automobilového priemyslu pre spoločnosť Volvo z anglického do slovenského jazyka
- MORAVIA-IT,s.r.o. - Bratislava - preklady z oblasti výpočtovej techniky: preklady softvéru a príručiek - anglický jazyk
- Emerson Electric Slovakia, Nové Mesto nad Váhom - preklady a tlmočenie z a do anglického jazyka - elektromotory
- WUSAM, a.s. Zvolen - preklady a tlmočenie z a do anglického a talianskeho jazyka z oblasti strojárstva
- preklady technickej dokumentácie, homologizačných projektov, patentov, odborných článkov, obchodná korešpondencia, tlmočenie v sídle firmy aj v zahraničí-Taliansko
- AUTOTECHNA, Zvolen - preklady a tlmočenie z a do anglického a talianskeho jazyka - oblasť automobilového priemyslu: preklady zahraničných katalógov, odborných článkov, obchodná korešpondencia, tlmočenie na rokovaniach v sídle firmy a v zahraničí, tlmočenie na autosalónoch v Turíne a Paríži
- Správa CHKO Poľana, Zvolen - preklady a tlmočenie z a do anglického a talianskeho jazyka - oblasť lesníctva a ekológie, preklady projektov pre EÚ
- TATRANOVA, a.s., Poprad - preklady do anglického jazyka, odbor stavebný priemysel
- BUČINA ZVOLEN, a.s. - preklady a tlmočenie z anglického a talianskeho jazyka - drevospracujúci priemysel
- StrojCAD, s.r.o., Michalovce - preklady do anglického jazyka, strojárstvo

- KJ International Resources Ltd., Minneapolis, USA - preklady z anglického jazyka - medicína
- EuroTranciati SR, s.r.o., Zvolen - slovensko-talianska firma, preklady a tlmočenie z a do talianskeho jazyka - drevospracujúci priemysel
- PPS Group, a.s. Detva - preklady z oblasti strojárstva, preklad web stránky do anglického a nemeckého jazyka
-
Granustrans, s.r.o. Zvolen - súkromná autobusová dopravná spoločnosť - preklady z a do anglického a talianskeho jazyka
- RUTIL, s.r.l. Lonate Ceppino, TALIANSKO - preklad manuálu k lisu - 50000 slov z talianskeho do slovenského jazyka